Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 468

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s textem žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. s podáním žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D. předložit žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ; rozpočet; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-245639/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10