Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 460

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 žadateli ********************, ve výši 48.000,- Kč
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 768 ze dne 22. 9. 2020 s žadatelem ******************, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 žadateli Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice, Vršovické náměstí 84/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice, ve výši 48.000,- Kč
  4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 768 ze dne 22. 9. 2020 s žadatelem Římskokatolickou farností u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice, Vršovické náměstí 84/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 žadateli Náboženské obci Církve Československé husitské v Praze 10 - Vršovicích, Moskevská 967/34, 101 00 Praha 10 - Vršovice, ve výši 48.000,- Kč
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 768 ze dne 22. 9. 2020 s žadatelem Náboženskou obcí Církve Československé husitské v Praze 10 - Vršovicích, Moskevská 967/34, 101 00 Praha 10 – Vršovice, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi

  1. uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 dle bodu I. b), I. d), I f) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         Ing. arch. Valovič, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-199495/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10