Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 458

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, mezi MČ Praha 10 a PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10, IČO 272 05 703, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena RMČ, k předložení návrhu na schválení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, na zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka; Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-219456/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10