Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání akce Letní scéna Heroldovy sady

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 455

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Smlouvu o spolupráci při pořádání akce Letní scéna Heroldovy sady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

  1. uzavřít Smlouvu o spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-232209/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10