Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2038)

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 454

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2038):

 

  1. snížení

Snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6409

5901

000033063

0015469000000

- 521,1

 

  1. zvýšení

Výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, EU-Šablony III MŠ Nedvězská 27/2224, Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

5336

103133063

0015469000000

+ 260,5

0441

3111

5336

103533063

0015469000000

+ 260,6

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-234323/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10