Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 453

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    změny názvů příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2021 takto:

 

-    u Mateřské školy, Praha 10, Bajkalská 19/1534 na Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 28/2291 na Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Dvouletky 8/601 na Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102 na Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 8/2921 na Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 14/989 na Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 na Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Mládežnická 1/3078 na Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Nedvězská 27/2224 na Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

 

 

- 2 -

 

 

-    u Mateřské školy, Praha 10, Omská 6/1354 na Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 na Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Štěchovická 4/1981 na Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Tolstého 2a/1353 na Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Troilova 17/474 na Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Tuchorazská 2a/472 na Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 na Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a/1529 na Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 10/2103 na Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 na Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace

-    u Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901 na Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Brigádníků 14/510 na Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Břečťanová 6/2919 na Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Gutova 39/1987 na Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Hostýnská 2/2100 na Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 na Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

-    u Základní školy Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 na Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace

-    u Základní školy Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 na Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace            

-    u Základní školy, Praha 10, Olešská 18/2222 na Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, Švehlova 12/2900 na Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 na Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace

-    u Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 na Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

 

 

- 3 -

 

 

-    u Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 na Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace

-    u Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 na Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace

-    u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429 na Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

-    u Kulturního domu Barikádníků, příspěvková organizace na Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace

 

b)   rozšíření okruhu hlavního účelu a předmětu činnosti organizace u Kulturního domu Barikádníků, Praha 10, Saratovská 2a/3420 o zabezpečování volnočasových a sportovních aktivit pro veřejnost a o technickou a organizační podporu komunitních akcí na území MČ Praha 10

c)    rozšíření okruhů doplňkové činnosti u příspěvkových organizací ve školství a kultuře následovně:

 

-    u všech mateřských i základních škol o půjčování a pronájem sportovních potřeb a didaktických pomůcek, knih

-    u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

-    u Kulturního domu Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace o prodej propagačních předmětů (např. trička, hrnky, tašky, opakovaně použitelné kelímky na nápoje, plakáty, brožury, pohlednice apod.)

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

III. bere na vědomí

úpravu provozu v Mateřské škole, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

IV. souhlasí

  1. se zněním zřizovacích listin dle přílohy č. 2 předloženého materiálu u příspěvkových organizací uvedených v bodě I. tohoto usnesení
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

V.   pověřuje

MgA. Kašpara, místostarostu, předložit návrh na nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-204043/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10