Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 521, ulice Na Hroudě č. o. 8, Praha 10, kat. území Strašnice

Datum přijetí: 18.5.2021
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 363

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

provedení stavebních úprav podle předložené dokumentace ve výši nákladů uvedených v rozpočtu

 

Bytová

jednotka č.

Výměra

m2

Účel nájmu

Nájemce

Stavební úpravy

Náklady

Byt č. **,

ulice Na Hroudě

č. p. 521

č. o. 8

32,8

 

1+1

Byt - smlouva na dobu určitou do 31. 3. 2023

 

Nájemné

4854 měsíčně

*****

Rekonstrukce koupelny včetně náhrady neodpovídající elektroinstalace, výměna podlahové krytiny v předsíni a pokoji

132.000 Kč

bez DPH

 

II.   ukládá

1. Bc. Morávkové, MBA, pověřené ved. OMP

1.1.    podepsat Smlouvu o provedení stavebních úprav

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; správa obecního majetku

Provede:         Bc. Morávková, MBA, pověřená ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Morávková, MBA, pověřená ved. OMP

Číslo tisku:      P10-184498/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10