Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/7/2021
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  neschvaluje

využití předkupního práva ke stavbě bez č. p., č. e., zapsané v KN na LV 7311 pro k. ú. Vršovice, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky, doručené dne 29. 1. 2021, za kupní cenu 250 000 Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 2239/50, k. ú. Vršovice, o tomto usnesení

                                                                                              Termín: 15. 4. 2021        

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-088144/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10