Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací HMP (Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2021) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3004)

Datum přijetí: 9.3.2021
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 153

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s rozdělením účelových investičních dotací HMP - „Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10)“ na rok 2021 na akce: „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení křídel a sanace objektu“ a „MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT“ dle níže uvedené tabulky:

 

a)    snížení výdaje

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikované rezervy ÚZ 84; ORG: 0081520000000 - ZŠ U Vršovického nádraží – propojení křídel a sanace objektu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1083

6409

5901

000000084

0081520000000

- 10 000

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 84; ORG: 0081520219017 – ZŠ U Vršovického nádraží – propojení křídel a sanace objektu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000084

0081520219017

+ 10 000

 

 

- 2 -

 

 

c)    snížení výdaje

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikované rezervy ÚZ 84; ORG: 0081521000000 - MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1083

6409

5901

000000084

0081521000000

- 4 000

 

d)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 84; ORG: 0081521216019 - MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000084

0081521216019

+ 4 000

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-090642/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10