Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2022

Datum přijetí: 9.3.2021
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 152

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2022, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-075437/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10