Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného z důvodu havarijního stavu (vytopení) a stavebních oprav nebytového prostoru

Datum přijetí: 9.3.2021
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 150

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného po dobu havarijního stavu (vytopení) a stavebních oprav nebytového prostoru č. 101 na adrese Černokostelecká 919/18, v k. ú. Strašnice

 

Ulice

č. p. /č. o.

k. ú.

Č. NP

Podlaží

Plocha

m2

Kvalita

kolaudace

Nájemce

Účel

nájmu

Současné nájemné bez služeb v Kč/měsíc

Požadovaná sleva nájemcem za období třech měsíčních nájmů

Výše slevy po odečtení již poskytnuté slevy v rámci COVID

KMN dne

Stanovisko

Černo-kostelecká

919/18

Strašnice

101

1. PP

44,17

e)

ateliér

*****

Malířský ateliér životního stylu – celistvost osobnosti

4 687 Kč

14 061 Kč

9 934,70 Kč

(= 14 061-4 126,30)

24. 2. 2021

Komise souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného po dobu havarijního stavu nebytového prostoru, a to pouze za předpokladu, že do výše slevy bude zohledněna již poskytnutá sleva pronajímatelem za období 04-06/2020 v rámci pandemie Corona-viru. Poskytnutí slevy bude též vázáno podmínkou doplacení dlužných plateb + podmínkou, že se žadatelka písemně vzdá jakýchkoliv nároků v souvislosti s havárií.

(poř. č. 5/2)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat nájemkyni a příslušnou správní firmu o výši přiznané částky slevy z nájemného dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-090698/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10