Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10.

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 121

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

a)    s vyhodnocením výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    s návrhem na prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

Č. p.

Č. o.

Č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

1

Černokostelecká

918

16

918/26

25,70

1 593 000

1 835 000

*****

*****

2

Moskevská

667

68

667/24

39,90

2 593 500

2 905 000

*****

*****

3

Na Míčánkách

713

11

713/16

26,60

1 542 800

1 542 800

*****

*****

4

U Vršovického nádraží

159

12

159/22

95,20

3 332 000

3 962 000

*****

*****

 

 

- 2 -

 

 

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-219930/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10