Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 120

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s využitím předkupního práva ke stavbě bez č. p., č. e., zapsané v KN na LV 7311 pro k. ú. Vršovice, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *****, postavené na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice, o výměře 18,0 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu 250 000 Kč

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-087960/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10