Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32.

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 118

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

a)    s návrhem na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    s návrhem na prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

Č. p.

Č. o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Sportovní

1264

6

1264/03

1+0

2 913 000

2 913 000

*****

*****

2

Kazašská

1425

8

1425/10

4+1

6 677 000

6 677 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

3

Vršovická

699

74

699/08

3+1

6 715 000

6 715 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

4

Donatellova

2005

2

2005/56

1+kk

2 147 000

2 157 000

*****

*****

 

 

- 2 -

 

 

5

Želivecká

2799

28

2799/27

2+1

3 390 000

3 995 000

*****

*****

6

Taškentská

1413

8

1413/14

2+1

3 923 000

4 335 000

*****

*****

7

K Louži

829

10

829/9

1+0

2 656 000

2 656 000

*****

*****

 

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-076153/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10