Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření příkazní smlouvy na správu Produkčního domu Vzlet se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 117

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

text příkazní smlouvy na správu Produkčního domu Vzlet se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s, IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1429/68, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    uzavřít příkazní smlouvu na správu Produkčního domu Vzlet se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1429/68, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-012932/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10