Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2020

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 113

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  3. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  4. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Mgr. Kočího, uvolněného člena RMČ, předložením návrhu na schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. a), b), c), d) tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha 10

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast; zdravotnictví

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-052187/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10