Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení projektu organizace dopravy v klidu v rámci II. etapy ZPS na území MČ Praha 10

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 112

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

a)    projekt organizace dopravy v klidu s vymezením lokalit rezidentního, smíšeného a návštěvnického parkování II. etapy ZPS na území MČ Praha 10, rezidentní oblast 10.4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    cenu a maximální dobu návštěvnického parkování v rámci II. etapy ZPS na území MČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi

1.1.    informovat hl. m. Praha o schválení projektu organizace dopravy v klidu pro II. etapu ZPS na území MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 5. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě

Provede:         PaedDr. Sekal, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-078483/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10