Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 3. 3. 2021

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 111

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

ceník inzerce v periodiku Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 3. 3. 2021

 

  1. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    zajistit zveřejnění ceníku inzerce na webových stránkách městské části Praha 10

 

Termín: 3. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-083888/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10