Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 109

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

a)    uzavření dohod o skončení nájmu bytů ke dni 28. 2. 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

2+1

62,60 m²

*****

Novorossijská 1044/6

*****

3+1

63,30 m2

*****

Raffaelova 1992/7

 

b)    uzavření dohod o skončení nájmu bytů ke dni 31. 3. 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

1+1

44,51 m2

*****

Ruská 1243/182

*****

1+1

43,10 m²

*****

Záběhlická 1933/37

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dohody o skončení nájmu bytů dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2021

 

1.2.    podepsat dohody o skončení nájmu bytů dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-037409/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10