Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 10 č. 927 ze dne 3. 11. 2020 ve věci uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/28 a parc. č. 2769/29, o celkové výměře 1 420,0 m2, k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 108

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

usnesení Rady MČ Prahy 10 č. 927 ze dne 3. 11. 2020 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/28 a parc. č. 2769/29, o celkové výměře 1.420,0 m2 k. ú. Strašnice, v plném rozsahu

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2 a parc. č. 2769/28, o celkové výměře 1.420,0 m2, k. ú. Strašnice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, se společností Zahradnické vzdělávací centrum, spol. s r. o., IČO 625 86 904, se sídlem Dvouletky 529/42, Strašnice, 100 00 Praha 10

 

III. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2 a parc. č. 2769/28, o celkové výměře 1.420,0 m2, k. ú. Strašnice, dle bodu II. toho usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

1.2.    zajistit vydání bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/28 a parc. č. 2769/29, k. ú. Strašnice

 

Termín: 30. 6. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-048759/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10