Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 102

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě veřejné aukce ze dne 21. 1. 2021 výsledky veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně seznamu vítězných uchazečů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    zajistit zveřejnění výsledků veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce po dobu 30 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10 a uvolnění složení jistot neúspěšným uchazečům výběrového řízení

 

Termín: 26. 2. 2021

 

1.2.    podepsat smlouvy o nájmu bytů s vítěznými uchazeči z veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-047320/2021

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 102 ze dne 16. 2. 2021

 

 

Výsledek veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce na území Městské části Praha 10

 

 

Datum konání elektronické aukce

I. 21. 1. 2021, od 9:00 hodin

 

Jmenný seznam členů hodnotící komise pro posouzení přihlášek

Zástupci Úřadu Městské části Praha 10:

II.  Ing. Petr Beneš, RMČ

III.  Mgr. Helena Minářů, OBN

 IV.  Nikola Aronová, OBN

 

Stanovení výše kauce pro účast ve Veřejné soutěži

Pro elektronickou aukci konanou dne 21. 1. 2021 byla stanovena kauce pro účast ve Veřejné soutěži ve výši 30.000,- Kč.

 

Identifikace soutěžených objektů s uvedením výsledku veřejné soutěže

Byt číslo 1/10: Francouzská 233/114

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

 

 

- 2 -

 

 

Adresa bytu

Francouzská 233/114

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 50,94 m2 

dispozice bytu:  1+1
3. nadzemní podlaží

číslo bytu 22

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

6 800,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

9 200,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

180,6 Kč

 

Byt číslo 2/10: Norská 603/16

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Norská 603/16

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 59,83 m2 

dispozice bytu: 1+1
6. nadzemní podlaží

číslo bytu 26

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

8 400,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

15 600,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

260,7 Kč

 

Byt číslo 3/10: Norská 603/16

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Norská 603/16

 

- 3 -

 

 

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 76,52 m2 

dispozice bytu:  2+1
4. nadzemní podlaží

číslo bytu 18

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

10 800,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

14 050,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

183,6 Kč 

 

Byt číslo 4/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 55,45 m2 

dispozice bytu:  1+1
1. nadzemní podlaží (přízemí)

číslo bytu 5

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

7 800,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

14 000,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

252,4 Kč

 

Byt číslo 5/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 69,87 m2 

dispozice bytu:  1+1
3. nadzemní podlaží

číslo bytu 15

byt standardní

 

 

- 4 -

 

 

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

9 600,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

15 750,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

225,4 Kč

 

Byt číslo 6/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 99,17 m2 

dispozice bytu:  2+1
4. nadzemní podlaží

číslo bytu 18

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

13 400,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

17 600,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

177,4 Kč

 

Byt číslo 7/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 55,50 m2 

dispozice bytu:  1+1
5. nadzemní podlaží

číslo bytu 22

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

7 500,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

NEVYSOUTĚŽEN

Vysoutěžená cena Kč / m²

 

 

 

 

- 5 -

 

 

Byt číslo 8/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 61,95 m2 

dispozice bytu:  1+1
5. nadzemní podlaží

číslo bytu 25

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

8 400,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

NEVYSOUTĚŽEN

Vysoutěžená cena Kč / m²

 

 

Byt číslo 9/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 70,19 m2 

dispozice bytu:  1+1
5. nadzemní podlaží

číslo bytu 26

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

9 600,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

16 100,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

229,3 Kč

 

Byt číslo 10/10: Ruská 562/20

Číslo veřejné soutěže

01/2021

Termín konání soutěže

21. 1. 2021 od 9:00

Pronajímatel bytu

MČ Praha 10

 

- 6 -

 

 

Adresa bytu

Ruská 562/20

Výměra, podlaží, kvalita bytu

celková plocha 38,35 m2 

dispozice bytu:  1+1
5. nadzemní podlaží

číslo bytu 28

byt standardní

Vyvolávací cena měsíčního nájmu

5 300,- Kč (bez služeb)

Vysoutěžená cena měsíčního nájmu

9 050,- Kč

Vysoutěžená cena Kč / m²

235,9 Kč

 

Jmenný seznam vítězných účastníků

 

Jméno

Příjmení

1

*****

*****

2

*****

*****

3

*****

*****

4

*****

*****

5

*****

*****

6

*****

*****

7

*****

*****

8

*****

*****

 

 

Seznam nevysoutěžených objektů

  • Ruská 562/20, byt č. 22, v 5. podlaží, o velikosti 1+1, o rozloze 55,5 m2
  • Ruská 562/20, byt č. 25, v 5. podlaží, o velikosti 1+1, o rozloze 61,95 m2

 

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10