Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 99

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

13. 1. 2021 dle bodu č. 4 zápisu č. 1/2021, KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii sociální bydlení

1+0

26,38 m2

*****

určitou

2 roky

Vršovická 986/69, Praha 10

45

*****

dostupného bydlení v kategorii sociální bydlení

1+0

24,21 m2

*****

určitou

2 roky

Vršovická 986/69, Praha 10

45

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+1

49,81 m2

*****

určitou

2 roky

Elektrárenská 985/9, Praha 10

38

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+1

46,20 m2

*****

určitou

2 roky

Přípotoční 883/21, Praha 10

38

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+1

54,23 m2

*****

určitou

2 roky

Norská 603/16, Praha 10

37

 

 

- 2 -

 

 

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

2+1

51,00 m2

*****

určitou

2 roky

Průběžná 1839/19, Praha 10

38

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

3+1

61,00 m2

*****

určitou

2 roky

Dvouletky 1822/18, Praha 10

39

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

71,12 m2

*****

určitou

2 roky

Karpatská 1168/17, Praha 10

39

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

57,00 m2

*****

určitou

2 roky

U Roháčových kasáren 1331/26, Praha 10

37

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

54,84 m2

*****

určitou

2 roky

Kounická 1815/74, Praha 10

37

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

53,70 m2

*****

určitou 2 roky

Raffaelova 1990/3, Praha 10

39

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+0

23,00 m2

*****

určitou 2 roky

U Nových vil 1349/27, Praha 10

26

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-038645/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10