Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 97

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

 1. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Praze dle důvodové zprávy ad 1) a přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice, z. s., dle důvodové zprávy ad 2) a přílohy č. 2 předloženého materiálu
 3. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Společnost bratří Čapků dle důvodové zprávy ad 3) a přílohy č. 3 předloženého materiálu
 4. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Strašnické divadlo, z. s., dle důvodové zprávy ad 4) a přílohy č. 4 předloženého materiálu
 5. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Bohemians Praha 1905, a. s., dle důvodové zprávy ad 5) a přílohy č. 5 předloženého materiálu
 6. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Badminton Aréna Skalka, z. s., dle důvodové zprávy ad 6) a přílohy č. 6 předloženého materiálu
 7. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Meno mosso, z. s., dle důvodové zprávy ad 7) a přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

 1. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Senior Fitnes z. s., dle důvodové zprávy ad 8) a přílohy č. 8 předloženého materiálu
 2. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Centrum Martin, o. p. s., dle důvodové zprávy ad 9) a přílohy č. 9 předloženého materiálu
 3. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Institut zdravotně-sociálních služeb, zapsaný ústav, dle důvodové zprávy ad 10) a přílohy č. 10 předloženého materiálu
 4. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, dle důvodové zprávy ad 11) a přílohy č. 11 předloženého materiálu
 5. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Centrum Paraple, o. p. s., dle důvodové zprávy ad 12) a přílohy č. 12 předloženého materiálu
 6. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Spolek KOLUMBUS, dle důvodové zprávy ad 13) a přílohy č. 13 předloženého materiálu

 

II. pověřuje

doc. Ing. Sedmihradskou, členku rady, předložit návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 13 předloženého materiálu na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-061575/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10