Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zmocnění k provádění změn rozpisu rozpočtu

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 95

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zmocňuje

  1. 1. místostarostku/místostarosty/radní k provádění změn rozpisu rozpočtu v rozpočtových kapitolách, které mají ve své gesci
  2. 1. místostarostku/místostarosty/radní k podepisování Žádostí o provedení změny rozpisu rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3. starostku/gesční radní pro rozpočet k vydání a podpisu Stanoviska k provedení změny rozpisu rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-064115/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10