Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu nového vydání instrukce „Tvorba a zpracování rozpočtu MČ Praha 10“

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 93

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

nové vydání instrukce „Tvorba a zpracování rozpočtu MČ Praha 10“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

1.1.    zajistit nové vydání instrukce „Tvorba a zpracování rozpočtu MČ Praha 10“ v systému vnitřních instrukcí ÚMČ Praha 10

 

Termín: 28. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-057244/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10