Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 92

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku dle následující tabulky:

 

a)    snížení výdaje

Snížení paragrafu Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, položky Budovy, haly a stavby

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

4376

6121

000000010

0081429213020

- 4 000

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000010

0081470220019

+ 4 000

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-061371/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10