Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 668 ze dne 23. 8. 2018 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a usnesení RMČ č. 346 ze dne 14. 5. 2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 91

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zrušuje

  1. část usnesení RMČ č. 668 ze dne 23. 8. 2018 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a to v bodě I. b)
  2. usnesení RMČ č. 346 ze dne 14. 5. 2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v plném rozsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         samospráva; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-047425/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10