Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s přijetím daru pro MČ Praha 10 od subjektu PPF, a. s.

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 88

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. přijetí věcného daru pro Městskou část Praha 10, a to konkrétně stojanů užívaných k vystavování grafických uměleckých předmětů, zejména fotografií, v předpokládané hodnotě daru ve výši do 50 000 Kč bez DPH od subjektu PPF, a. s., IČO 250 99 345, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
  2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OHS

1.1.    zajistit uzavření darovací smlouvy a zajistit na základě předávacího protokolu převzetí věcného daru pro Městskou část Praha 10, a to konkrétně stojanů od subjektu PPF, a. s., IČO 250 99 345, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OHS

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-056889/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10