Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 68

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. výměnu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

Směnitel č. 1

Doporučení KBP dne

13. 1. 2021 dle bodu

č. 3/40, Zápisu č. 1 KBP

Směnitel č. 2

Jméno

****

souhlasí s výměnou bytů a s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou 2 roky a dohod o skončení nájmu bytů

****

Adresa

Limuzská 1813/15,

Praha 10

Limuzská 1813/15, Praha 10

 

  1. uzavření dohod o skončení nájmu bytů se stávajícími nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno stávajícího nájemce

Doporučení KBP dne

13. 1. 2021 dle bodu

č. 3/40, Zápisu č. 1 KBP

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

3+1

78,00 m²

****

Limuzská 1813/15, Praha 10

****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

1+0

44,82 m²

****

Limuzská 1813/15, Praha 10

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavření smluv o nájmu bytů s novými nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno nového nájemce

Doporučení KBP dne

13. 1. 2021 dle bodu

č. 3/40, Zápisu č. 1 KBP

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

****

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy

1+0

44,82 m²

****

určitou

2 roky

Limuzská 1813/15, Praha 10

****

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy

3+1

78,00 m²

****

určitou

2 roky

Limuzská 1813/15, Praha 10

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů a dohody o skončení nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-023632/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10