Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 65

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP

dne 13. 1. 2021 dle bodu č. 3/41,

Zápisu č. 1/2021 KBP

Vel. bytu

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

****

souhlasí poskytnout dočasnou slevu ve výši 12 191 Kč

2+1

****

Ruská 579/130,

Praha 10

 

  1. neschvaluje

dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP

dne 13. 1. 2021 dle bodu č. 3/42,

Zápisu č. 1/2021 KBP

Vel. bytu

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

****

nesouhlasí poskytnout dočasnou slevu z nájmu

2+1

****

Na Hroudě 1279/3,

Praha 10

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

  1. informovat nájemce o přiznání dočasné slevy z nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

  1. informovat nájemce o nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; přechodné slevy nájmu

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-211045/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10