Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1008 ze dne 1. 12. 2020

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 63

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zrušuje

část usnesení RMČ Praha 10 č. 1008 ze dne 1. 12. 2020 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení v bodě I., řádek šestý, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. bytu

Plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

****

1+1

35,60 m2

****

určitou

2 roky

28. pluku 119/33, Praha 10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-025366/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10