Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu textace Přihlášky do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 60

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor změnu textace Přihlášky do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-015662/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10