Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas s přijetím daru pro Základní školu, Praha 10, Brigádníků 14/510 od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 59

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s přijetím daru pro Základní školu, Praha 10, Brigádníků 14/510, IČO 476 11 898, od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., do výše 90 tisíc Kč na úhradu nákladů na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ - subprojektu 1.2 Připojená škola, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky výše uvedené základní školy o udělení souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 16. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-011470/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10