Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 57

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s návrhem na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

-      parc. č. 192/10 o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

-      parc. č. 192/11 o výměře 2720 m2, ostatní plocha, zeleň

-      parc. č. 192/12 o výměře 2141 m2, ostatní plocha, zeleň

-      parc. č. 192/15 o výměře 316 m2, ostatní plocha, zeleň

-      parc. č. 192/25 o výměře 163 m2, ostatní plocha, zeleň

-      parc. č. 192/28 o výměře 13 m2, ostatní plocha, zeleň

-      parc. č. 192/64 o výměře 91 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

-      parc. č. 192/65 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

-      parc. č. 192/67 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

-      parc. č. 192/82 o výměře 109 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

-      parc. č. 192/85 o výměře 358 m2, ostatní plocha, zeleň

vše v k. ú. Strašnice

  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. arch. Martina Valoviče, místostarostu, k předložení materiálu a návrhu usnesení ZMČ ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na ZMČ Praha 10

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽR

Číslo tisku:      P10-013678/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10