Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k podání adresovanému RMČ:
Nabídka využití předkupního práva vlastníka pozemku (p. *************** Palackého 461/46, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 16. 11. 2020)

Datum přijetí: 24.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 991

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

podání adresované RMČ: Nabídka využití předkupního práva vlastníka pozemku (p. **************, Palackého 461/46, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 16. 11. 2020)

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, vyřízením podání dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-160080/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10