Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření memoranda o spolupráci s SVJ Uzbecká

Datum přijetí: 24.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 990

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření memoranda o spolupráci na projektu „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10“ se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Uzbecká 1409, 1410, 1411, 1412, Praha 10 - Vršovice, se sídlem: Uzbecká 1410/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 720 23 066, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi

1.1.    podepsat memorandum o spolupráci na projektu „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10“ schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         PaedDr. Sekal, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-166499/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10