Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7007)

Datum přijetí: 24.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 987

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7007):

 

  1. zvýšení

aa)  zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje s ORG 2540956000000 - OP PPR ČR ZŠ Olešská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

6363

000017985

2540956000000

9,1

1041

6330

6363

000000105

2540956000000

7,2

 

ab)  zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje s ORG 2451238000000 - OP PPR ČR MŠ Omská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000017050

2451238000000

1,3

1041

6330

5347

000000104

2451238000000

1,3

 

 

 

- 2 -

 

 

b)    zvýšení

ba)  zvýšení příjmové části paragrafu Základní školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů s ORG 2540956000000 - OP PPR ČR ZŠ Olešská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

2229

108517985

2540956000000

9,1

0441

3113

2229

108100105

2540956000000

7,2

 

bb)  zvýšení příjmové části paragrafu Mateřské školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů s ORG 2451238000000 - OP PPR ČR MŠ Omská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

2229

108517050

2451238000000

1,3

0441

3111

2229

108100104

2451238000000

1,3

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-150651/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10