Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na snížení rozpisu rozpočtu v souvislosti s dobrovolnou vratkou účelové neinvestiční dotace ze SR z odvětví 0991 - Vnitřní správa do odvětví 1091 - Pokladní správa (RO 8035)

Datum přijetí: 24.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 985

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. snížení

Snížení vlastních neinvestičních finančních prostředků ve výdajové části, v rámci ORJ 0991 - Vnitřní správa, OdPa 6171 - Činnost místní správy, výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 21,4 tis. Kč

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5169

   

-21,4

 

  1. zvýšení

Zvýšení 1091 - Pokladní správa, OdPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, položky 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje, ÚZ 13011 - výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 21,4 tis. Kč

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6330

5347

000013011

 

-21,4

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    zajistit zvýšení rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-165609/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10