Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k podání adresovanému RMČ:
Petice pedagogů MŠ Nučická za odloučení MŠ Nučická nebo odvolání ředitelky (******************* ze dne 11. 11. 2020) a petice rodičů MŠ Nučická za odvolání ředitelky MŠ Nučická (************************* ze dne 12. 11. 2020)

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 982

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    petici pedagogů MŠ Nučická za odloučení MŠ Nučická nebo odvolání ředitelky (************* ze dne 11. 11. 2020)

b)    petici rodičů MŠ Nučická za odvolání ředitelky MŠ Nučická (*********** ze dne 12. 11. 2020)

 

II.   pověřuje

MgA. Davida Kašpara, místostarostu, vyřízením podání dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         školství

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-158312/2020; P10-158855/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10