Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV v bytových domech v ul. Přípotoční 869/19 a Ukrajinská 811/17, Praha 10“

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 977

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 10. 11. 2020 „Výměna HDV v bytových domech v ul. Přípotoční 869/19 a Ukrajinská 811/17, Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Energo Praha, spol. s r. o., se sídlem U Krčského nádraží 228/15, Praha 4 - Krč, 140 00, IČO 629 16 513, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV v bytových domech v ul. Přípotoční 869/19 a Ukrajinská 811/17, Praha 10“ se společností Energo Praha  spol. s r. o., se sídlem U Krčského nádraží 228/15, Praha 4 - Krč, 140 00, IČO 629 16 513, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-152423/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10