Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0081 - Obecní majetek

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 976

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

mezipoložkový přesun rozpočtu v rámci  odvětví 0081 - Obecní majetek:

 

- investiční výdaje

  1. snížení

Snížení paragrafu Bytové hospodářství a položky Budovy, haly a stavby, ORG 0000000220006 - technické zhodnocení bytů a NP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

6121

 

0000000220006

  • 4 670

 

- neinvestiční výdaje

  1. zvýšení

ba)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Nákup materiálu (lešení)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5139

 

 

+ 200

 

bb)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Opravy a udržování (opravy bytů)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5171

 

 

+ 2 000

 

 

- 2 -

 

 

bc)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Teplo

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5152

 

 

1 300

 

bd)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Teplá voda

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5157

 

 

+ 200

 

be)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Studená voda

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5151

 

 

+ 400

 

bf)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Elektrická energie

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5154

 

 

+ 40

 

bg)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Služby peněžních ústavů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5163

 

 

+ 30

 

bh)  zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0881

3612

5169

 

 

+ 500

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 11. 2020

 

2. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2020 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK; Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-156820/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10