Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0081 - Obecní majetek do odvětví 0082 - Správa majetku

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 975

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

mezipoložkový přesun rozpočtu v rámci  odvětví 0081 - Obecní majetek a odvětví 0082 - Správa majetku:

 

- neinvestiční výdaje

  1. snížení paragrafu Bytové hospodářství a položky Opravy a udržování, ÚZ 12

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0181

3612

5171

000000012

 
  • 960,5

 

  1. zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Opravy a udržování, ÚZ 12

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0882

3612

5171

000000012

 

+ 960,5

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 11. 2020

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2020 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK; Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-157131/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10