Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 974

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení „Stavební úpravy bytu č. 1, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 5, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 17, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Sportovní 824/12, 100 00 Praha 10, bytu č. 9, Sportovní 824/12, 100 00 Praha 10, bytu č. 22, Ukrajinská 1060/19, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Ukrajinská 1060/19, 100 00 Praha 10, bytu č. 5, Volyňská 887/12, 100 00 Praha 10“ ze dne 21. 10. 2020 výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Verant - stav, spol. s r. o., se sídlem Praha 5 - Slivenec, U Spojky 1107/17, PSČ 155 00, IČO 261 99 742, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy bytu č. 1, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 5, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 17, Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Sportovní 824/12, 100 00 Praha 10, bytu č. 9, Sportovní 824/12, 100 00 Praha 10, bytu č. 22, Ukrajinská 1060/19, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Ukrajinská 1060/19, 100 00 Praha 10, bytu č. 5, Volyňská 887/12, 100 00 Praha 10“ se společností Verant - stav, spol. s r. o., se sídlem Praha 5 - Slivenec, U Spojky 1107/17, PSČ 155 00, IČO 261 99 742, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 25. 11. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-156045/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10