Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení prodeje jednotlivých tepelných zařízení společenstvím vlastníků za cenu obvyklou stanovenou znalcem

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 973

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodeje jednotlivých tepelných zařízení vlastníkům domů za cenu obvyklou stanovenou znalcem dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. změnu termínu úkolu z usnesení RMČ Praha 10 č. 549 ze dne 7. 7. 2020, a to v části IV. 1.3. na termín 31. 3. 2021

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    uzavřít Kupní smlouvy na prodeje jednotlivých tepelných zařízení schválené dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         privatizace obecního majetku

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-153699/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10