Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 972

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    se zrušením původních Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schválených usnesením ZMČ č. 10/45/2016 ze dne 1. 6. 2016

b)    s novými Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit návrh nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-083142/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10