Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného po dobu havarijního stavu a stavebních oprav v nebytovém prostoru na adrese Karpatská 1000/15, v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 971

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného po dobu havarijního stavu a stavebních oprav v nebytovém prostoru na adrese Karpatská 1000/15, v k. ú. Vršovice

 

Ulice

č. p. /č. o.

k. ú.

Č. NP

podlaží

Plocha

m2

Kvalita

kolaudace

Nájemce

Účel

nájmu

Doba

nájmu

Nájemné bez DPH

(bez záloh za služby a vybavení prostoru)

Sleva

bez DPH

KMN dne stanovisko

Karpatská

1000/15

Vršovice

501

1. PP

36,29

e)

ateliér

*****

ateliér

neurčitá

762,60 Kč/m2/rok

(2 306 Kč měsíčně)

 

Celkové nájemné

 za období

03/2020 – 08/2020

13 836 Kč

 

nájemkyní požadovaná

sleva

za období

1. 3.  - 7. 8. 2020

12 051 Kč

Výše slevy ke schválení

 

6 516,39 Kč

 

(výpočet slevy viz důvodová zpráva)

26. 10. 2020

Komise souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného po dobu havarijního stavu a stavebních oprav nebytového prostoru, po zohlednění již poskytnuté slevy z důvodu CORONY, a to jak od MČ Praha 10, tak i od ČR

(poř. č. 7/2)

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    písemně informovat nájemkyni a příslušnou správní firmu o výši přiznané částky slevy z nájemného dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-153343/2020

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10