Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 969

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s uzavřením dohody o splátkách v délce trvání do 18 měsíců s nájemkyní paní *************, na dluh ve výši 111.795,- Kč, který vznikl jako nedoplatek na nájemném a příslušenství na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. **, Ruská 21/144, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dohodu o splátkách s paní *********** dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 12. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         dluhy na nájmu

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-152005/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10