Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 22. 7. 2020 do 10. 9. 2020)

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 967

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru a za podmínky složení kauce

 

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/rok)

KMN dne Stanovisko

Chotutická 494/8

500

1. PP

17,00

sklad

c)

Komunitní centrum Petrklíč, z. s.

sklad

neurčitou

200,-

(v zájmu obce)

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Chotutická 496/12

500

1. PP

14,00

sklad

c)

Komunitní centrum Petrklíč, z. s.

sklad

neurčitou

200,-

(v zájmu obce)

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Chotutická 495/10

500

1. PP

17,00

sklad

c)

Komunitní centrum Petrklíč, z. s.

sklad

neurčitou

200,-

(v zájmu obce)

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Karpatská

1000/15

502

1. PP

25,60

sklad

c)

*****

sklad

neurčitou

420,-

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

 

 

- 2 -

 

 

 

Karpatská

1000/15

503

1. PP

3,68

sklad

b2)

*****

sklad

neurčitou

1 600,-

800,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

28. pluku

1228/24

500

1. NP

64,40

obchod, sklad

a1)

Workflow s.r.o.

kavárna, bistro

neurčitou

1 900,-

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

pizzerie - cukrárna

1 620,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

Topolová 2961/12a

101

1. NP

15,84

garáž

d)

*****

garáž

neurčitou

1 010,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

garáž

1 003,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

*****

garáž

800,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 2. náhradníkem

Topolová 2961/12a

102

1. NP

16,07

garáž

d)

*****

garáž

neurčitou

1 235,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

garáž

620,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

Topolová 2961/12a

103

1. NP

15,22

garáž 

d)

*****

garáž

neurčitou

940,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

garáž

660,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

Topolová 2961/12a

106

1. NP

24,31

garáž

d)

*****

garáž

neurčitou

831,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

garáž

816,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

 

 

 

- 3 -

 

 

 

Topolová 2961/12a

107

1. NP

28,48

garáž

d)

*****

garáž

neurčitou

1 081,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

garáž

700,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

Vršovická

1461/64

506,1

1. NP

227

prodejna,

sklad

a1)

INTER-FLOOR

v.o.s.

prodejna a sklad převážně podlahářství, zakázková kancelář a vzorkovna

neurčitou

1 640,-

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Mrštíkova

2450/1

100

1. PP

46,00

byt, vyřazený z bytového fondu

e)

*****

kancelář

vzorkovna

neurčitou

1 550,-

800,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

kancelář

851,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

*****

kosmetické

studio, manikúra

846,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 2. náhradníkem

Nučická

1831/40

501

1. NP

92,60

ordinace, sesterna, ostatní plochy

a1)

*****

ordinace, sesterna, ostatní plochy

neurčitou

2 350,-

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

*****

sportovní masáže pro děti a dospělé, regenerace a rekondice, wellness, kosmetika, poradenství

1 888,-

26. 10. 2020

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

II.   neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v rámci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/rok)

KMN dne Stanovisko

Topolová 2961/12a

105

1. NP

32,50

garáž

d)

*****

garáž

neurčitou

610,-

600,-

26. 10. 2020

nesouhlasí

s žadatelem jako vítězem

 

 

- 4 -

 

 

III. vyřazuje

na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor přihlášku z veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pro nesplnění podmínek veřejné nabídky

 

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem

dle „zásad“

(Kč/m2/ rok)

KMN dne Stanovisko

Chotutická 494/8

500

1. PP

17,00

sklad

c)

*****

sklad dobového ošacení a doplňků, rekvizit, knih

neurčitou

311,-

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Chotutická 496/12

500

1. PP

14,00

sklad

c)

*****

sklad dobového ošacení včetně doplňků, rekvizit, knih

neurčitou

311,-

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Chotutická 495/10

500

1. PP

17,00

sklad

c)

*****

sklad dobového ošacení včetně doplňků, rekvizit, knih

neurčitou

311,-

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Nad Vodovodem

2032/42

101

1. PP

17,00

sklad

c)

*****

sklad + WC s umyvadlem

neurčitou

301,-

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Záběhlická

1779/22

502

1. NP

51,59

kancelář, zasedací místnost

a2)

DBVK TRADE s.r.o.

kancelářské prostory a jednací místnost

neurčitou

960,-

937,50

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Elektrárenská

985/9

501

2. NP

12,90

sklad

b1)

*****

sklad

neurčitou

1 301,-

1 000,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

*****

šicí a tvořivá dílna pro komunitní setkávání místních obyvatel

1 800,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

 

 

 

- 5 -

 

 

 

Průběžná

1802/51

501

1. NP

1. PP

70,18

36,03

provozovna kadeřnictví, kosmetiky, manikúry, sklad

a1)

b1)

*****

prodejna oděvů, turistických potřeb, sběratelství

neurčitou

1 410,-

1 010,-

1 350,-

1 000,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Tulská

14/1

501

1. NP

19,40

spol. část domu

b1)

*****

učebna pro individuální výuku hry

na hudební nástroje

neurčitou

1 001,-

1 000,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

28. pluku

1228/24

500

1. NP

64,40

obchod, sklad

a1)

Let´s talk s.r.o.

dětská herna a obchod s dětským zbožím

neurčitou

2 350,-

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Topolová

2961/12a

101

1. NP

15,84

garáž

d)

*****

garážování vozidla

neurčitou

651,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Vosto5,

z. s.

skladovací prostor

200,-

(v zájmu obce)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Topolová

2961/12a

102

1. NP

16,07

garáž

d)

*****

garážování

neurčitou

1 176,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Vosto5,

z. s.

skladovací prostor

200,-

 (v zájmu obce)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Topolová

2961/12a

103

1. NP

15,22

garáž

d)

Vosto5,

z. s.

skladovací prostor

neurčitou

200,-

 (v zájmu obce)

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Topolová

2961/12a

104

1. NP

33,13

garáž

d)

Maximum Construc-tion, s. r. o.

garáž/sklad

neurčitou

650,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

 

 

 

- 6 -

 

 

 

Topolová

2961/12a

105

1. NP

32,50

garáž

d)

Maximum Construc-tion s.r.o.

garáž

neurčitou

650,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Glöckner Praha, spol. s r.o.

garáž

1 300,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

DBVK TRADE s.r.o.

garáž

650,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Topolová

2961/12a

107

1. NP

28,48

garáž

d)

DBVK TRADE s.r.o.

garáž

neurčitou

650,-

600,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Vršovická

1461/64

506,1

1. NP

227

prodejna, sklad

a1)

Nadační fond humanitární pomoci

prodejna, sklad, kancelář, kontaktní místo

neurčitou

200,-

(v zájmu obce)

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Ruská

1230/154

501

1. NP

1. PP

174

95

restaurace

sklad

a2)

c)

Nový Prostor,

z. ú

komunitní centrum

neurčitou

937,50

300,-

937,50

300,-

(-25%)

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

VšeMožno, z. s.

volnočasové centrum s kavárnou

200,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Litevská

1282/1

502

1. NP

39,50

Kancelář

a1)

DBVK TRADE s.r.o.

kancelářský prostor

neurčitou

1 390,-

1 350,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

Mrštíkova

2450/1

100

1. PP

46,00

byt vyřazený z bytového fondu

e)

*****

sklad chovatel-ských a veterinárních potřeb

neurčitou

930,-

800,-

26. 10. 2020

souhlasí

s vyřazením žadatele

IV. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

- 7 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-154998/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10