Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 966

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru a za podmínky složení kauce

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Počet

m2

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné v

Kč/m2/rok

Stanovisko

KMN dne

Topolová 2961/12a Záběhlice

č. 109

1. NP

225,69

Školní jídelna, Praha 10,

Vršovická 1429/68

sklad

neurčitou

200,-

bez KMN

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-158331/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10