Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Zateplení bytového domu Na Hroudě 1034/61, Praha 10 - Strašnice

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 965

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků jednotek Na Hroudě 61, IČO 267 60 002, se sídlem: Na Hroudě 1034/61, Strašnice, 100 00 Praha 10 ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít Smlouvu o provedení stavby se Společenstvím vlastníků jednotek Na Hroudě 61, IČO 267 60 002, se sídlem: Na Hroudě 1034/61, Strašnice, 100 00 Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-155023/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10